plodnice plstnatečku detail
Keprník 2005
plodnice plstnatečku
Keprník 2005
plodnice plstnatečku
Jeseníky 2008
plodnice plstnatečku na smrku
Jeseníky 2008
detail plodnice plstnatečku
Jeseníky 2008
kostečkovitá hniloba s myceliem
Jeseníky 2008
bíla hniloba
Křtiny 2009
detail kostičkovitého rozkladu
Křtiny 2009

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar  –  plstnateček severský

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: smrk Picea spp.
SYMPTOMY: plodnice na bázi kmene, literatura uvádí výskyt v původních a přirozených porostech smrku, v nadmořských výškách nad 700 mnm, v současnosti jsou zaznamenány nálezy i z nižších poloh
PLODNICE: jednoleté, bílé až žlutobílé, okrové, v hojném počtu, klobouk polokruhovitý až ledvinovitý, přisedlý nebo zúženým bokem přirostlý, v mládí drsně chlupatý, rourky hranaté, labyrintické, dužnina měkká, bílá, vodnatá
HNILOBA: bílé tlení, hranolovitý rozklad v kostičkách o hraně 1 - 3 mm
VÝZNAM A OCHRANA: v důsledku infekce dochází k zeslabení kmene v obvodu a hrozí nebezpečí zlomení
MOŽNOST ZÁMĚNY: bělochoroš hořký (Postia stiptica) má plodnice tvrdé, hořké a hnědou hnilobu