plodnice troudnatce pásovaného
Křtiny 2010
plodnice troudnatce pásovaného
Coufavá 2009
plodnice troudnatce pásovaného
ŠLP Křtiny 2010
plodnice troudnatce pásovaného
ŠLP Křtiny 2009
plodnice na bázi smrku
ŠLP Křtiny 2008
hnědá kostkovitá hniloba
Křtiny 2010
hnědá hniloba ve střední části kmene buku
ŠLP Křtiny 2010

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. –  troudnatec pásovaný

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče a jehličnany
SYMPTOMY: tvorba plodnic na kmeni
PLODNICE: víceleté, kopytovitého, polokruhovitého tvaru, povrch pásovaný, s tvrdou kůrou, zpočátku v mládí nažloutlý, oranžový nebo načervenalý, později hnědý až skoro černý, častý je okrajový červenohnědý pás, dužnina bílá až zažloutlá, dřevnatá, rourky okrové až žlutavé, ve stáří hnědé, na rostoucí plodnici jsou časté ronící kapky na okraji, typický je silný zápach po tříslu
HNILOBA: hnědá, charakteristický je hranolovitý rozklad
VÝZNAM A OCHRANA: rozklad je rychlý, v místě nejintenzivnější hniloby se kmeny lámou, napadené stromy je doporučeno odstranit
MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) vyskytuje se pouze u listnáčů, má hnědou dužninu a bílou hnilobu