torzo buku s plodnicemi
Devět skal 2011
plodnice troudnatce
Křtiny 2010
hnědé jádro plodnice
Křižánky 2008
plodnice troudnatce na bříze
ŠLP Křtiny 2011
plodnice
Lednice park 2017
typický zlom buku s bílou hnilobou
Křižánky 2008
bílá hniloba troudnatce
ŠLP Křtiny 2009
bílá hniloba troudnatce na bříze
ŠLP arboretum Křtiny 2017

Fomes fomentarius (L.: FR.) Fr. –  troudnatec kopytovitý

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče, nejčastěji Fagus, Acer, Aesculus, Betula
SYMPTOMY: hojná tvorba plodnic na kmeni
PLODNICE: víceleté, kopytovitého, polokruhovitého tvaru, povrch pásovaný od přirůstajících vrstev, v mládí bochánkovitého tvaru, barva hnědá u mladých plodnic, později šedohnědá až šedá, dužnina měkká, rezavě hnědá, se zrnitým jádrem, rourky hnědé, v ústí krémové, světle hnědé, otlačením v mládí tmavnoucí, bílý výtrusný prach
HNILOBA: bílá, často viditelné bílé syrocium, které prostupuje hnilobu v podélném směru, k zlomům kmenů dochází v místě nejpokročilejší hniloby
VÝZNAM A OCHRANA: omezit poranění kmene, bílá hniloba rychle proniká a poškozené dřeviny se lámou, v případě infekce kmene je velké riziko narušení statiky stromu
MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) má bílou dužninu plodnice, působí hnědé tlení a plodnice má charakteristický zápach po tříslu, lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)  má tenčí plodnice, ústí rourek omačkáním hnědne a uvolňuje hnědý výtrusný prach