ohryz břehového porostu
Štenberk, 2008
ohryzem zničený břehový porost
Litovelské Pomoraví, 2004
ohryz topolu
Litovelské Pomoraví, 2004
detail ohryzu
Litovelské Pomoraví, 2004

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina dřevin, především listnáče břehových porostů a luhu – vrby, jasany, javory, jilmy, topoly

POPIS POŠKOZENÍ: ohryz a kácení dřevin, nejvíce jsou postihovány slabší dimenze do cca 20 cm výčetní tloušťky, dokáže ovšem skácet i dřeviny s více než metrovým průměrem