nedostatek dusíku po shrnutí svrchní vrstvy půdy
Šumava, 1998
kalcióza na magnólii
Brno, 2010
nedostatek hořčíku
Hrubý Jeseník, 2005
nedostatek hořčíku
Hrubý Jeseník, 2005
hořčíkové žloutnutí po přísušku
Kladská, 2007
hořčíkové žloutnutí po přísušku
Kladská 2007
nedostatek hořčíku
Jizerské hory, 1999

nedostatek dusíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: rovnoměrné žloutnutí na celé dřevině, zkrácení výhonů, zmenšení listů a jehlic

nedostatek hořčíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: žloutnutí listů a jehlic, světle žlutá chloróza začíná od špičky jehlic, nejdříve žloutnou starší ročníky jehlic, později zejména špičkách jehlic oranžové až červenohnědé zbarvení; u listnáčů žloutnutí interkostálních polí – žilky zůstávají zeleně lemované, žloutnutí postupuje spíše od středu čepele listu, později skvrnité hnědé nekrózy v interkostálních polích

nedostatek draslíku

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ:  bledožluté zbarvení jehlic přecházející postupně přes červenohnědé ve fialově hnědé až černavé zbarvení postupující od špiček jehlic a starších ročníků jehlic, předčasný opad jehlic; u listnáčů žloutnutí postupující od okrajů listů, později hnědé zasychající nekrózy na okrajích a špičkách, zprohýbání listové čepele, svinování špiček a okrajů listů

nedostatek fosforu

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

POPIS POŠKOZENÍ: tmavě zelené až modrozelené listy, později fialově červené až měďnatě hnědé, někdy znetvoření listů – zprohýbání, vyboulení čepele, na kterých jsou nekrotické skvrny; u jehličnanů zasýchání špiček jehlic, nekrotické skvrny; zakrslý vzrůst

nedostatek železa, kalcióza, nedostatek manganu

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny dřeviny

Toto žloutnutí nejčastěji vyvolává velké množství vápníku (Ca) v půdě, který zablokuje příjem železa (Fe). Železa může být v půdě dostatek, ovšem kořeny nejsou schopny ho přijmout.

POPIS POŠKOZENÍ: výrazné žloutnutí jehlic začínají ve spodní části koruny a u nejmladšího ročníku jehlic, u některých druhů dřevin (např. modřín) až bělavé zbarvení jehlic; u listnáčů nejdříve zelenožluté, později bledožluté zbarvení listů, primárně postiženy mladé listy, žilnatina často nejdříve zůstává zelená, později zežloutnou celé listy, zkroutí se, mezi žilnatinou zhnědnou a opadají, při nedostatek manganu se objevují tmavé nekrotické skvrny

 

Ve všech případech jsou symptomy nedostatku živin nespecifické s možností záměny s řadou jiných faktorů a to abiotických i biotických. Jednoznačně lze tedy diagnózu potvrdit pouze chemickou analýzou asimilačního aparátu.