prosychající porost
Pohansko, 2003
symptomy na listech
Brno, 2003
symptomy na listech
Brno, 2003
symptomy na listech
Brno, 2003
svinování listů suchem
Brno 2007
svinování listů suchem
Brno 2007
praskliny suchem
Sentice, 2005
prasklina suchem
Sentice, 2005
řez prasklinou
Sentice, 2005
prosychání korun
ŠLP Křtiny, 2003
odumírání borovic suchem
Brno 2008
masový výskyt jmelí u suchem stresovaných borovic
Mohelno 2009

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin

POPIS POŠKOZENÍ: usychání květů a semen, snížení výškového i tloušťkového přírůstu, redukce asimilačního aparátu (opad listí a jehličí), praskliny na bázi kmene, celkové zhoršení zdravotního stavu, predispozice pro další poškození, zvýšení rizika lesních požárů

OBECNÉ SYMPTOMY: žloutnutí a zasychání listů a jehlic od špičky a obvodu, skvrnitost listů, listové nekrózy, zvlnění, svinování či zprohýbání listů, defoliace, praskliny na bázi kmene