sesuv půdy po přívalovém dešti
Girová, 2010
kroupy
Lužické hory, 2003
sesuv půdy po přívalovém dešti
Girová, 2010
stržená cesta po přívalovém dešti
Velké Karlovice, 1998

prudký, přívalový déšť, krupobití
POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin
POPIS POŠKOZENÍ: potlučení květů, listů, náletu semenáčků, spláchnutí pylu, vyplavení semene, eroze; krupobití – zurážení slabších větviček, na silnějších otluky kůry (u dřevin s hladkou tenkou kůrou může být poškozena i běl)
dlouhotrvající déšť
POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: všechny druhy dřevin
POPIS POŠKOZENÍ: nasycení půdního profilu vodou – nedostatek kyslíku, snížení schopnosti příjmu minerálních živin;  eroze, půdní sesuvy; záplavy – mechanické poškození unášenými předměty, odumírání kořenů