Fyzická dostupnost knižních atlasů je komplikovaná, v současných podmínkách environmentálních změn se navíc poměrně rychle objevují nové stresory a poškození vyvolaná jejich působením  – operativní zařazení do studijního materiálu umožňuje pouze otevřená webová aplikace, do které lze jednoduše přidávat další položky. Naším cílem bylo vytvořit právě takový atlas – jednoduchý, permanentně aktualizovaný a doplňovaný. Atlas zahrnuje poškození způsobená biotickými, abiotickými i antropogenními faktory. Fotogalerie poškození jsou seskupeny do šestnácti základních kategorií (boční menu). Jednotlivé faktory je tedy možné hledat jak přes tyto kategorie, tak s využitím standardního integrovaného vyhledávače. Atlas byl realizován pracovníky Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně s podporou grantu FRVŠ 846/2011. Jeho aktualiace a doplňování v letech 2013–2014 byly podpořeny projektem Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023.

Řešitelé projektu: Petr Čermák (abiotická, antropogenní poškození, poškození obratlovci), Jakub Beránek (hmyzí škůdci), Dagmar Palovčíková (houbové choroby), Tomáš Žid (technická podpora)

Další autoři textů a fotografií: Radomír Mrkva, Libor Jankovský, Pavel Kovaříček, David Kuňák, Vojtěch Fučík, Miloslav Strejček, Bohuslav Víša, Jaroslav Urban, Tomáš Májek, Miloň Dvořák, Zuzana Byrtusová, Michal Tomšovský, Pavol Gavlák, Věra Tomešová, Marie Mařáková, Ondřej Krutil a Miroslav Šlachetka.

Kontakt: cermacek@mendelu.cz, palovcik@mendelu.cz, Berryberry@seznam.cz

Technická realizace: amaxim (www.amaxim.cz)

© Petr Čermák, Dagmar Palovčíková, Jakub Beránek

ůogolink OP VK